צוואה וצוואה הדדית

תוכן עניינים

צוואה רגילה וצוואה הדדית – הדרך הטובה ביותר להבטיח את טובתם של יקיריכם לאחר מותכם

צוואה היא מסמך בעל תוקף משפטי מובהק, שבאמצעותו יכול כל אחד לקבוע בעודו בחיים מי יהיו היורשים של העיזבון שלו (הרכוש והנכסים) לאחר שילך לעולמו. בצוואה ניתן לנשל יורשים טבעיים (בני משפחה) מסוימים, ולקבוע גם יורשים שאינם בני משפחה והחוק אינו מכיר בהם כיורשים טבעיים.

מדוע מומלץ לערוך צוואה?

ללא צוואה, הדרך להחליט כיצד יחולק רכושו של אדם שנפטר היא על פי הקבוע בחוק הירושה. החוק הוא כללי, אינו מתחשב במקרים פרטיים או ברצונות האישיים של המוריש, וקובע שיטת ירושה המתבססת על קשרי משפחה. היורשים הטבעיים המוגדרים בחוק הם בני המשפחה הקרובה – בני זוג, צאצאים, הורים, אחים ואחיות והם זכאים לחלק בעיזבון של הנפטר גם אם הוא היה מסוכסך עם אחד מהם או אם הוא רצה להוריש למי מהם חלק גדול יותר בעיזבון מזה שנקבע בחוק.
בצוואה ניתן להחליט מראש מי יהיו היורשים ומה יהיה חלקו של כל אחד מהם בעיזבון, להשאיר הסבר לבחירות שעשה המוריש, ואף להעביר ליורשים מסרים אישיים וערכיים מטעם המוריש – מורשת רוחנית ולא רק ירושה חומרית.

מדוע צוואה יכולה לסייע במניעת סכסוכים משפטיים לאחר מותו של המוריש?

הסתמכות על חוק הירושה, ללא צוואה, פותחת פתח רחב יחסית לסכסוכי ירושה. סכסוכי הירושה נמשכים זמן רב, יוצרים קרעים משפחתיים שלא תמיד ניתן לאחות, ובסופו של דבר גורעים מערכה של הירושה בשל העלות הגבוהה של ניהולם בבתי משפט.
חישבו, למשל, על אם שהלכה לעולמה, והותירה אחריה בן זוג ושלושה ילדים, אך לא כתבה צוואה. בעודה בחייה, היה לה ברור שהיא לא תשקוט עד שתדאג שתהיה דירה לכל אחד מילדיה. ואכן, עוד בחייה היא קנתה דירות לשני הילדים הגדולים. אך עבור הבת הצעירה, שהיא עודנה קטינה, טרם רכשה דירה ואז הלכה לעולמה.
על פי חוק הירושה, מחצית מעיזבונה של האם יתחלק באופן שווה בין ילדיה, ללא קשר לדירות שקנתה לגדולים בעודה בחיים. במקרה כזה, סביר שהבת תחוש מקופחת ביחס לאחיה, ותדרוש מהם לקבל נתח גדול יותר בעיזבון. האחים יכולים לתת לה זאת מרצונם, אך הם גם עלולים לטעון שלא כך רצתה האם באמת, ולפתוח במלחמת ירושה מכוערת, בבתי משפט ומחוצה להם, שתותיר את כולם מסוכסכים כל ימיהם. קשה מאוד לאמר שהשתלשלות עניינים כזו תקיים את רצונה של האם.
בסופו של יום, איש מאתנו אינו רוצה להותיר אחריו זירת מאבק לאנשים שהיו האהובים עלינו ביותר בעודנו בחיינו. ערכה של צוואה, אפילו אם רק כדי לאשש את הקבוע בחוק הירושה, לא יסולא בפז לאור זאת.

באילו מקרים עולה חשיבותה של עריכת צוואה?

ישנם מקרים שבהם עריכת צוואה היא חשובה במיוחד. למשל, כאשר המצב המשפחתי של המוריש אינו תואם את הקבוע בחוק הירושה במפורש. חישבו, לדוגמה, על מקרים של ידועים בציבור. הידוע בציבור אינו נחשב יורש טבעי, ועל כן אינו זכאי לחלק בירושה של בן הזוג שנפטר, למרות שאין ספק שהאחרון רצה שבן הזוג שנותר בחיים ייהנה מחלקו בעיזבון.
נוכל לדמיין גם מקרה הפוך, כמו של בני זוג שנמצאים במהלכו של הליך גירושין ואחד מהם נפטר לפני שההליך הסתיים. במקרה כזה, החוק קובע כי בן הזוג ממנו רוצים להתגרש זכאי לחלקו בירושה כיורש טבעי. סביר להניח שהדבר אינו תואם בדיוק את רצונו של המת, שכל מעייניו היו לחלוקת הרכוש המשותף שלהם לפני שהלך לעולמו.

מדוע מומלץ לקבל ייעוץ משפטי לפני עריכת צוואה?

החוק קובע אמנם כי אין הכרח לערב עורך דין בתהליך עריכת הצוואה. ואולם, הדרכה משפטית מקצועית יכולה לחסוך הרבה טעויות בעת כתיבת הצוואה וניסוחים לא בהירים, עמומים או שגויים שעלולים לעתים אף לגרום למחלוקות ולסכסוכי ירושה שהצוואה מבקשת למעשה למנוע. ייעוץ מקצועי אף יבטיח כי לא ייפלו פגמים בצורת עריכת הצוואה שעלולים לפתוח פתח לערער עליה מצד מי מהיורשים (או מי שנושלו ממנה).
מכיוון שזוהי מטרתה העיקרית של הצוואה – קיום רצונו המדויק של המצווה – חוות דעת של עורך דין המתמחה בדיני משפחה ודיני ירושה תסייע לוודא שהצוואה מנוסחת כך שרצונו ימומש בצורה הטובה ביותר לאחר מותו.

מהי צוואה הדדית?

על פי חוק הירושה, כאשר אדם שיש לו בן אן בת זוג וילדים, העיזבון שלהם יחולק ביניהם באופן שווה – חצי מהעיזבון לבן או בת הזוג וחציו השני לילדים. אולם, החוק מתיר לבני זוג לערוך צוואות הדדיות, המאפשרות לאדם להוריש את כל רכושו לבן או בת הזוג שנותרו בחיים.
צוואה הדדית היא, למעשה, הסכם חוזי בין בני הזוג, שבו הם יוצרים מתווה ירושה שיגן על האינטרסים של בן בת הזוג שיוותר בחיים. בצוואות הדדיות בני הזוג יכולים לקבוע כי בן או בת הזוג הנותרים בחיים יהיו רשאים לנהל את הירושה כראות עיניהם, לאחר מותו של מי מהם, או לקבוע הגבלות מסוימות על אופן ניהול העיזבון. בנוסף, באמצעות צוואות הדדיות, בני הזוג יכולים להחליט ביחד איך יחולק העיזבון, ולמי, גם לאחר מותו של בן הזוג השני.

באילו מקרים מומלץ לערוך צוואה הדדית?

בני זוג צוברים במהלך חייהם רכוש משותף, ורק הגיוני הוא שכאשר אחד מהם נפטר, השני יוכל להמשיך וליהנות ממפעל החיים הזוגי. מטרתה של צוואה הדדית היא לשמור על יציבותו הכלכלית של בן הזוג שנותר בחיים ולמנוע את חלוקת הרכוש המשותף טרם מותו. צוואה הדדית חשובה במיוחד כאשר היחסים של בן הזוג שנותר בחיים עם היורשים האחרים אינם טובים ובטוחים, או כאשר לכל אחד מבני הזוג יש יורשים שונים (למשל, ילדים מנישואין קודמים).
חישבו למשל על זוג שיש בבעלותו דירה ורכב, ולכל אחד מהם ילדים מנישואין קודמים. כאשר אחד מהם יילך לעולמו, ילדיו עלולים לרצות לממש את זכותם על מחצית הרכוש ולהמיר אותה בכסף. דבר זה ייאלץ את בן או בת הזוג שנותרו בחיים למכור את הן את הדירה והן את הרכב, לתת ליורשים מחצית ממחירם, ולפגוע באיכות חייו.

לסיכום עריכת צוואה היא הדרך היחידה להביע את רצונכם מה ייעשה ברכושכם לאחר מותכם, אפילו אם רק תרצו לאשש את מה שקובע חוק הירושה עצמו, ולמנוע כך מלחמות ירושה מכאיבות לאחר מותכם. באמצעות צוואה הדדית תוכלו אף להבטיח כי בן הזוג שנותר בחיים ימשיך להנות מפירות הרכוש המשותף שצברתם יחד, ואיכות חייו תישמר כל עוד הוא נותר בחיים.

מדוע לשני הצדדים עדיפה פשרה באמצעות גישור במקום הליך משפטי?

סכסוכי ירושה המתנהלים בין בני משפחה יכולים להוביל למאבקי ירושה ארוכים, יקרים ומכאיבים והמשפחה כולה עלולה להיפגע מכך. הליך הגישור, שהוא הליך חלופי להליך המשפטי, מאפשר שיח ישיר ולא רשמי בין היורשים, בהנחיה ובהובלה של איש מקצוע. מטרתו של המגשר הוא לעודד שיתוף פעולה בין הצדדים וליישב את הסכסוך כך שהמשפחה תישאר מאוחדת.
תהליך הגישור מאפשר לצדדים לבטא את הרצונות והאכזבות מהצוואה ולהגיע אל העמק השווה, במקום להתבצר בעמדות במאבק משפטי, וליהנות משמירה על המשפחה נוסף על הירושה.

לסיכום, למרות שהחוק יטה תמיד להעדיף לקבל את הביטוי המובהק ביותר לרצונו של המוריש, כפי שהוא מופיע בצוואה, ישנם בהחלט מקרים שבהם ניתן לאתר עילה מוצדקת לערער עליה. ייעוץ משפטי מומחי בתחום יסייע לכם לקבל את החלטה המושכלת בעניין.

אנחנו כאן בשבילכם

לשיחת ייעוץ חינם
התקשרו כעת

הצהרת נגישות

מתן שירות לאנשים עם מוגבלויות הוא בחשיבות עליונה מבחינתנו ואנו עושים ככל שמתאפשר לנו בעניין הנגשת האתר שלנו.

רמת הנגישות באתר

האתר עומד בתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע"ג 2013 ברמת AA.

האתר מקיים את הוראות מסמך WCAG2.0 מאת ארגון W3C.

להלן הקווים אשר מנחים אותנו, והתאמות הנגישות שביצענו באתר

 • האתר מותאם לצפייה בדפדפנים הפופולריים גם באמצעות מחשב וגם באמצעות טלפון נייד.
 • הניווט באתר פשוט, ידידותי וברור.
  תכני האתר כתובים בצורה מסודרת ובאופן ברור ומפורט.
 • האתר מותאם למגוון גדלים של מסכים ורזולוציות.
 • הדפים באתר בעלי מבנה פשוט וידידותי לגולשים.
 • לתמונות באתר יש הסבר טקסטואלי חלופי (Alt Text).
 • האתר מאפשר שינוי גודל תצוגה על ידי שימוש במקש Ctrl וגלגלת העכבר.
 • אין באתר שימוש בטקסט מהבהב או באלמנטים לא ברורים.

צבעי האתר מנוגדים בצורה מצוינת וברורה.​

למרות מאמצינו להנגיש את האתר, עלולים להיות פרטים שלא הונגשו בצורה מושלמת או שטרם הונגשו.

אם נתקלתם בפרט כזה – אנא אל תהססו לפנות אלינו במייל: eetiel@eetiel-law.co.il

אנו נמשיך לפעול למען הנגשת האתר ככל יכולתנו.

הצהרת נגישות עסק
העסק מונגש לבעלי מוגבלויות באופן הבא:
 • חניה נגישה
 • העסק נותן שירות בבית הלקוח או במקום אחר מונגש לבחירת הלקוח
דילוג לתוכן