פירוק שיתוף

תוכן עניינים

פירוק שיתוף בין בני זוג בהליך גירושין

כיצד, מתי ותחת אילו שיקולים נעשית חלוקת הרכוש המשותף שצוברים בני הזוג במהלך חיי הנישואין שלהם? מדריך
 
נישואין מסמלים אהבה גדולה מאוד בין בני זוג. אך הנישואין כוללים גם היבטים פורמאליים שונים של שותפות שיש בין השניים בבעלות על רכוש ונכסים שונים – בין אם בנכסים ורכוש שנצברו יחד במהלך הנישואין, ובין אם שיתוף ברכוש או נכסים שכל אחד מבני הזוג צבר לפני כן והביא עמו לנישואין או כאלו אשר בבעלות צד אחד אך לשני זכויות בהם מכח נישואיהם, אופן השימוש בנכס ופירותיו, כוונת השיתוף, ו/או אף במעמד של ידועים בציבור.

מהו פירוק שיתוף בין בני זוג הנעשה במסגרת הליך גירושין?

פירוק שיתוף פירושו שבעת הגירושין, על בני הזוג לחלק ביניהם את הנכסים המשותפים להם הן מכח רישום בעלות והן מכח הדין. למשל, דירת מגורים או נכסי נדל"ן אחרים, מכוניות, הון משותף, קופות גמל, ציוד עסקי, פנסיה, חסכונות, רווח הנוסע ממוניטין עסקי ואפילו חובות שנצברו על ידי אחד מבני הזוג או שניהם. לשם כך, יש להגדיר אילו מהנכסים הם משותפים ואילו שייכים לכל אחד בנפרד. לאחר מכן, יש לפרק את השותפות באותם נכסים שהם משותפים. רק לאחר פירוק השיתוף, ניתן לחלק את הנכסים בין בני הזוג.

אציין כי עובדת קיומו של רישום בנכס על שמו של אחד הצדדים, אינו בהכרח כי לצד השני אין כל זכות בו, ויש לבחון את הדבר על פי המבחנים השונים בליווי עורך דין המומחה בתחום.

מתי ניתן להגיש תביעה לפירוק שיתוף?

הפסיקה מבדילה בין שני מצבים חוקיים הקובעים מתי וכיצד ניתן להגיש תביעה לפירוק שיתוף. המצב הראשון נוגע לכל הזוגות שנישאו לפני ינואר 1974, אז נכנס לתוקף חוק יחסי ממון שאינו חל עליהם. המצב השני נוגע לכל הזוגות שנישאו לאחר תאריך זה ועליהם חל החוק.

על כל הזוגות שנישאו לפני ינואר 1974 חלה "חזקת השיתוף". חזקת השיתוף היא כלל משפטי שנקבע בפסיקה, ולפיה, כל הרכוש והנכסים שבני זוג צברו במהלך חייהם המשותפים הינם בבעלותם המשותפת ויש לחלק אותם ביניהם, אלא אם חתמו הצדדים על הסכם הקובע חלוקה אחרת.

חשוב לדעת כי מי שחלה עליו חזקת השיתוף, יכול לתבוע את פירוק השיתוף בנכסים בכל שלב של חיי הנישואין, ללא תלות באם מתקיים הליך גירושין אם לאו, וללא תלות במצב יחסיהם ומקום מגוריו של מי מבני הזוג.

מה קובע חוק יחסי ממון?

מי שנישאו לאחר כניסת החוק לתוקף חייבים ראשית דבר לפעול לקבלת גט גירושין ורק לאחר מכן יוכלו להגיש בקשה לפירוק השיתוף בנכסים במסגרת הליך הגירושין. לפי שיטה זו, כל נכס שנצבר במאמץ משותף במהלך הנישואין יחולק בין בני הזוג בצורה שווה, על פי עיקרון איזון המשאבים.

יוצאים מן הכלל הן ירושות, מתנות, נכסים שהיו בבעלות מי מבני הזוג לפני הנישואין, וגמלה וכספי פיצויים אישיים בשל נזקי גוף.

כיצד נעשה פירוק השיתוף?

ישנם נכסים שפשוט מאוד לחלק אותם על ידי מכירתם – בין אם לצד שלישי, וחלוקת הסכום המתקבל, ובין אם על ידי מכירת הנכס לאחד מבני הזוג, הקונה את חלקו של בן הזוג השני. נכסים כאלה כוללים, למשל, נכסי נדל"ן שונים, נכסי הון, מכונית, ריהוט וכדומה.

אפשרות נוספת הינה "חלוקה בעין", מנגנון חלוקה אשר באמצעותו ניתן לבצע חלוקת רכוש בהתאם לערכי השווי של הנכסים במצטבר, באופן שכל צד יקבל נכסים מסויימים אשר ערכם במצטבר יהא זהה לכל צד, ומכאן כי תתייתר המכירה וההוצאה בגינן. כך, רק הרכוש הנוסף שלא ניתן לאיזון כלכלי הוא שיימכר.

לעומת זאת, כאשר מדובר בתביעה לפירוק השיתוף בדירת המגורים שבה התגוררו בני הזוג בעת נישואיהם, ולעתים אף הרכוש הכלול בה, הדברים הופכים למורכבים יותר ולא תמיד יבחר בית המשפט באפשרות של מכירת הנכס או הרכוש וחלוקת התמורה בצורה מאוזנת בין בני הזוג.

מהם השיקולים המנחים את בית המשפט לענייני משפחה במקרים אלה?

בית המשפט יביא בחשבון שיקוליו עת הוא נדרש לפירוק השיתוף של דירת המגורים בה מתגוררים הילדים, את מוסדות החינוך והסביבה החברתית הקרובה להם ויבדוק מה יקרה עמם אם הדירה תימכר. עליו לבדוק האם אחר חלוקת הרכוש יוותר די בידי ההורה המשמורן על מנת לאפשר מגורים לילדים וחיים אשר יבטיחו את צרכי הילדים.

מכאן, שבית המשפט עשוי לבקש לבדוק האם אחד מבני הזוג יכול לרכוש את חלקו של בן הזוג השני בדירה ולאפשר לילדים להמשיך להתגורר בה. לחלופין הוא עשוי לפסוק כי הבעלות על הדירה תועבר במלואה לאחד מבני הזוג ואיזון המשאבים ייעשה באמצעות רכוש משותף אחר שיש להם. ייתכן אף כי בית המשפט יורה להותיר את המשמורן והילדים בדירה עד הגיע אחרון הקטינים לגיל 21 ורק אז למכרו את הדירה.

כיצד יש לפעול לצורך ביצוע פירוק השיתוף?

הגוף האחראי לביצוע ולפיקוח על פירוק השיתוף הוא בית המשפט לענייני משפחה, או בית הדין הרבני בהסכמת הצדדים. אם אחד מהצדדים מסרב לפירוק או אינו משתף פעולה, בית המשפט יכול להורות על ביצוע הפירוק באמצעות כונס נכסים אשר על פי רוב יהא עורך דין משפחה מבאי כח הצדדים עצמם, או בכל דרך אחרת שתהיה יעילה וצודקת.

ככלל, בית המשפט ימנה שמאי שיקבע את שווי הנכס למכירה, וקביעתו תחייב את שני הצדדים לעניין שווי למכירה.כונס נכסים שמונה יהא כפוף להוראות בית המשפט ולא יבצע כל פעולה ללא אישורו ופיקוחו של בית המשפט. בכלל זה בית המשפט יקבע דרכי פירסום של הנכס, קבלת הצעות, התמחרות בין בעלי עניין ברכישה, וכיוב' במתן הוראה לתשלומי החובות והמיסים וכלה בחלוקת יתרת התמורה בין הצדדים.

מדוע חשוב שהליך פירוק השיתוף יטופל על ידי עורך דין הבקיא בדיני משפחה?

עורך דין הבקיא בתחום דיני המשפחה ויפעל בו באופן יומיומי יהיה בקיא בדקויות החוק, בתיקוני החקיקה השונים ובפסיקה העדכנית ביותר. הוא יוכל לסייע ללקוחותיו לקבל את ההחלטות הטובות ביותר עבורם – הן מבחינת חלוקת הרכוש והן מבחינת היבטים אחרים של הליך הגירושין, הקשורים בחלוקת הרכוש ומשפיעים עליה.

עורך הדין יידע, למשל, לזהות נכסים ורכוש שונים שבן או בת הזוג כלל לא מודעים לכך שיש להם זכות בהם מתוקף חזקת השיתוף או חוק יחסי ממון. הוא יוכל גם להעריך האם בן הזוג השני הסתיר או הבריח נכסים מסוימים כדי להימנע מחלוקתם בעת הגירושין.

קבלת מידע מוקדם בשלב של הליך הפירוק הינו הכרחי ומשמעותי בטובת הצד המבקש על מנת להתחקות אחר כספים ו/או פעולות בכספים ובנכסים אשר נועדו להקטין את הרכוש המשותף, ו/או ליצור חובות פיקטיביים על מנת שיושבו לאחד מהצדדים לאחר תום הליך הפירוק.


לסיכום, הליך פירוק שיתוף בעת גירושין לוקח בחשבון שיקולים רבים מעבר לערך הכספי של הרכוש וחותר לאיזון משאבים שיתחשב גם בצרכי הילדים של בני הזוג שבחרו להתגרש.

אנחנו במשרדו של עו"ד איתיאל היקרי מנוסים בתיקי פירוק שיתוף ונשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה.

אנחנו כאן בשבילכם

לשיחת ייעוץ חינם
התקשרו כעת

הצהרת נגישות

מתן שירות לאנשים עם מוגבלויות הוא בחשיבות עליונה מבחינתנו ואנו עושים ככל שמתאפשר לנו בעניין הנגשת האתר שלנו.

רמת הנגישות באתר

האתר עומד בתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע"ג 2013 ברמת AA.

האתר מקיים את הוראות מסמך WCAG2.0 מאת ארגון W3C.

להלן הקווים אשר מנחים אותנו, והתאמות הנגישות שביצענו באתר

 • האתר מותאם לצפייה בדפדפנים הפופולריים גם באמצעות מחשב וגם באמצעות טלפון נייד.
 • הניווט באתר פשוט, ידידותי וברור.
  תכני האתר כתובים בצורה מסודרת ובאופן ברור ומפורט.
 • האתר מותאם למגוון גדלים של מסכים ורזולוציות.
 • הדפים באתר בעלי מבנה פשוט וידידותי לגולשים.
 • לתמונות באתר יש הסבר טקסטואלי חלופי (Alt Text).
 • האתר מאפשר שינוי גודל תצוגה על ידי שימוש במקש Ctrl וגלגלת העכבר.
 • אין באתר שימוש בטקסט מהבהב או באלמנטים לא ברורים.

צבעי האתר מנוגדים בצורה מצוינת וברורה.​

למרות מאמצינו להנגיש את האתר, עלולים להיות פרטים שלא הונגשו בצורה מושלמת או שטרם הונגשו.

אם נתקלתם בפרט כזה – אנא אל תהססו לפנות אלינו במייל: eetiel@eetiel-law.co.il

אנו נמשיך לפעול למען הנגשת האתר ככל יכולתנו.

הצהרת נגישות עסק
העסק מונגש לבעלי מוגבלויות באופן הבא:
 • חניה נגישה
 • העסק נותן שירות בבית הלקוח או במקום אחר מונגש לבחירת הלקוח
דילוג לתוכן