פירוק שיתוף בין בני זוג במסגרת הליך גירושין

פירוק שיתוף בין בני זוג במסגרת הליך גירושין

נישואין כוללים גם היבטים כלכליים רבים. כיצד נעשית חלוקת רכוש משותף שנצבר ע"י בני הזוג, במסגרת הליך גירושין? ומה בנוגע לטובת הילדים? 

נישואין מנציחים אהבה גדולה מאוד בין בני זוג, אך כוללים גם היבטים פורמאליים שונים של שותפות בבעלות על רכוש ונכסים שונים, בין אם מדובר בנכסים וברכוש שנצברו יחד במהלך הנישואין; ובין אם מדובר בשיתוף ברכוש או בנכסים שכל אחד מבני הזוג צבר לפני הנישואין והביא עימו לנישואין.

מהו פירוק שיתוף בין בני זוג הנעשה במסגרת הליך גירושין?

המשמעות של פירוק שיתוף במסגרת הליך הגירושין היא כי על בני הזוג לחלק ביניהם את הנכסים המשותפים. כך, למשל: דירת מגורים או נכסי נדל"ן אחרים, מכוניות, הון משותף, קופות גמל, ציוד עסקי, פנסיה, חסכונות, רווח הנובע ממוניטין עסקי; ואפילו חובות שנצברו על ידי אחד מבני הזוג או שניהם.

לשם כך, יש להגדיר אילו מהנכסים הם נכסים משותפים ואילו שייכים לכל אחד בנפרד. לאחר מכן, יש לפרק את השותפות בנכסים המשותפים. רק לאחר פירוק השיתוף, ניתן לחלק את הנכסים בין בני הזוג.

מתי ניתן להגיש תביעה לפירוק שיתוף?

הפסיקה מבדילה בין שני מצבים חוקיים, הקובעים מתי וכיצד ניתן להגיש תביעה לפירוק שיתוף. המצב הראשון נוגע לכל הזוגות שנישאו לפני ינואר 1974, המועד בו נכנס לתוקף חוק יחסי ממון, ולכן אינו חל עליהם. המצב השני נוגע לכל הזוגות שנישאו לאחר תאריך זה, ועליהם חל החוק.

על כל הזוגות שנישאו לפני ינואר 1974 חלה חזקת השיתוף. חזקת השיתוף היא כלל משפטי שנקבע בפסיקה. על פי חזקת השיתוף, כל הרכוש והנכסים שבני זוג צברו במהלך חייהם המשותפים הם בבעלותם המשותפת ויש לחלק אותם ביניהם, אלא אם חתמו השניים על הסכם הקובע אחרת.

חשוב לדעת כי מי שחלה עליו חזקת השיתוף, יכול לתבוע את פירוק השיתוף ברכוש ובנכסים בכל שלב בעת הנישואין, גם ללא כניסה להליך גירושין, או אפילו פרידה מבן או בת הזוג.

מה קובע חוק יחסי ממון?

מי שנישאו לאחר כניסת החוק לתוקף, חייבים קודם כל לפעול לקבלת גט גירושין, ורק לאחר מכן יכולים להגיש בקשה לפירוק השיתוף ברכוש ובנכסים, במסגרת הליך הגירושין. לפי שיטה זו, כל נכס שנצבר במאמץ משותף במהלך הנישואין, יחולק בין בני הזוג בצורה שווה, על פי עיקרון איזון המשאבים.

יוצאים מן הכלל האמור: ירושות, מתנות, נכסים שהיו בבעלות מי מבני הזוג לפני הנישואין, גמלה וכספי פיצוי על נזקי גוף.

כיצד נעשה פירוק השיתוף?

יש נכסים שניתן לחלק אותם באופן של מכירתם – בין אם מכירה לצד שלישי, וחלוקת הסכום המתקבל; ובין אם על ידי מכירת הנכס לאחד מבני הזוג, הקונה את חלקו של בן הזוג השני. נכסים כאלה כוללים, למשל: נכסי נדל"ן שונים, נכסי הון, מכונית, ריהוט וכו'.

לעומת זאת, כשמדובר בתביעה לפירוק שיתוף בדירת מגורים, שבה התגוררו בני הזוג בעת נישואיהם, ולעתים אף הרכוש הכלול בה, הדברים הופכים למורכבים יותר. כך, לא תמיד יבחר בית המשפט באפשרות של מכירת הנכס או הרכוש וחלוקת התמורה בצורה מאוזנת בין בני הזוג, אלא יעדיף לבצע היוון של זכויות עתידיות, המרת זכות מגורים, מוניטין מעסק וכיו"ב ולעיתים אך יש להעדיף "חלוקה בעין", הכל בהתאמה לכל מקרה לגופו.

מהם השיקולים המנחים את בית המשפט לענייני משפחה במקרים אלה?

דיני המשפחה מחייבים כי בית המשפט יביא בחשבון את טובת הילדים (הקטינים) המתגוררים בדירת המגורים, מוסדות החינוך והסביבה החברתית הקרובה להם. בית המשפט בודק מה צפוי לילדים, במקרה שהדירה תימכר. על בית המשפט לבדוק האם להורה המשמורן יהיה מספיק כסף כדי להבטיח לו ולילדים מגורים ומחיה בכבוד.

לאור זאת, ייתכן שבית המשפט יבקש לבדוק האם אחד מבני הזוג יכול לרכוש את חלקו של בן הזוג השני בדירה, ולאפשר לילדים להמשיך להתגורר בה. לחילופין, בית המשפט עשוי לפסוק כי הבעלות על הדירה תועבר במלואה לאחד מבני הזוג. במקרה זה, איזון המשאבים ייעשה באמצעות רכוש משותף אחר שיש לבני הזוג.

מצד שני, בסכסוכים ההופכים לממושכים מאוד, לאורך זמן רב, ייתכן שבית המשפט יורה על מכירת דירת המגורים, כדי לקדם את ההסכם ולמזער את הפגיעה בילדים, הנובעת מסכסוך גירושין ארוך.

כיצד יש לפעול לצורך ביצוע פירוק השיתוף?

הגוף האחראי לביצוע ולפיקוח על פירוק השיתוף הוא בית המשפט לענייני משפחה. אם אחד מהצדדים מסרב לפירוק או אינו משתף פעולה, בית המשפט רשאי אף לקבוע, לבקשתו של צד, כי עורך הדין של אחד הצדדים או שניהם ימונה ככונס הנכסים של דירת המגורים לשם מימוש וביצוע של הליך המכירה וחלוקת התמורה שתתקבל מהמכירה. כונ"ס מקבל סמכויות לביצוע הליך המכר בתנאים ובפיקוח ביהמ"ש אשר יאשר את הליך המכר.

כך, למשל: אם אחד מבני הזוג מערים קשיים ודורש מחיר גבוה (או נמוך) יחסית לערכה של הדירה, כאמצעי לחץ בהליך הגירושין, יכול בית המשפט למנות שמאי שיעריך את שווי הנכס באופן הגון, שיחייב את שני הצדדים כבסיס לאחזון נכס זה ביניהם.

מדוע חשוב שהליך פירוק השיתוף יטופל על ידי עורך דין הבקיא בדיני משפחה?

עורך דין העוסק בתחום דיני המשפחה ופעיל בתחום באופן יומיומי, בקיא בכל הקשור לדקויות בסעיפי החוק, בתיקוני החקיקה השונים ובפסיקה העדכנית ביותר. כך, עורך הדין יוכל לסייע ללקוחותיו לקבל את ההחלטות הטובות ביותר עבורם, הן מבחינת חלוקת הרכוש והן מבחינת היבטים אחרים של הליך הגירושין, לרבות בענייני מס הקשורים בחלוקת הרכוש ומשפיעים על החלוקה.

בין היתר, עורך הדין יידע לזהות ולאתר נכסים שונים, שבן הזוג או בת הזוג כלל אינם מודעים לכך שיש להם זכות בהם, מתוקף חזקת השיתוף או חוק יחסי ממון. בנוסף, עורך הדין ידע לנצל את הוראות החיקוק על מנת לקבל מידע שיוביל לאיתור וגילוי של נכסים אשר דבר קיומם כלל לא היה ידוע למי מהצדדים, או  להעריך האם בן הזוג השני הסתיר או הבריח נכסים מסוימים, כדי להימנע מחלוקתם בעת הגירושין.

לסיכום:
הליך פירוק שיתוף בעת גירושין לוקח בחשבון שיקולים רבים, מעבר לערך הכספי של הרכוש. ההליך חותר לאיזון משאבים שיתחשב גם בצרכי הילדים של בני הזוג שבחרו להתגרש.

שיתוף:

כתבות אחרונות

גירושין בהסכמה

גירושין בהסכמה

מהם היתרונות של גירושין בהסכמה? בוודאי שמעתם על חברים או מכרים שהיו להם מה שנהוג לכנות ״גירושין מכוערים״. אתם לא חייבים לעלות על מסלול של

דילוג לתוכן