ניכור הורי

תוכן עניינים

עורך דין מתמחה לניכור הורי - איתיאל היקרי

מהי תסמונת ניכור הורי?

תסמונת ניכור הורי היא תופעה המאפיינת בעיקר ילדים להורים גרושים או פרודים, והיא מתארת מצב שבו הילדים מנתקים את הקשר עם אחד ההורים, כך סתם ומבלי שקדם לכך אירוע מסויים. זאת, בניגוד, למשל, למצב שבו הסיבה להתנכרות היא ברורה ומובנת, כמו ילד המתנכר להורה אלים. בנוסף, ניתן להכניס תחת המונח ניכור הורי גם מצב שבו דווקא אחד ההורים בוחר לנתק את הקשר עם כלל ילדיו או עם אחד מהם.

האם גירושין ופרידה הם הגורמים לניכור הורי?

ההערכה המקובלת בקרב מרבית אנשי המקצוע היא שברוב המקרים, תסמונת ניכור הורי מצד הילד אינה מתפתחת כתוצאה ממשבר הגירושין והפרידה, אלא דווקא כתוצאה של לחץ המופעל על ידי אחד ההורים (ההורה המנכר) הדוחף את הילד לנתק את הקשר עם ההורה האחר (ההורה המנוכר). 

מהן ההשלכות של ניכור הורי על קטין?

ילד הגדל במצב של ניכור הורי, מוותר למעשה על אחד מהוריו לטובת ההורה האחר. מדובר בסיטואציה קשה של ויתור על תחושת הקירבה והמחויבות ההוריים, שהן קירבה ומחויבות שקשה מאוד למצוא להם תחליף. בנוסף, אם הניכור ההורי הוא תוצאה של הסתה מצד ההורה המנכר, הרי שתפיסת המציאות של הילד עשויה להיפגע, והוא עשוי לפתח חרדות ממשיים, הן מההורה המנוכר והן ממבוגרים אחרים שהוא יסמן כעוינים. נזקים אלו עשויים ללוות את הילד לשארית חייו ולהותיר בו צלקות עמוקות אשר ישפיעו גם על התפתחותו.

האם ישנם הבדלים בין ניכור הורי מצד האם לניכור הורי מצד האב?

תסמונת הניכור ההורית אינה ייחודית לאבות או אימהות, גברים או נשים, ותסמונת ניכור הורי יכולה להתרחש מצד האב ומצד האם באותה מדה. מן הסתם, להורה שנמצא יותר זמן עם הילד ואחראי על הטיפול בו יש יותר כוח להסית את הילד נגד ההורה האחר, תוך ניצול של יחסי התלות. 

האם ניתן לטפל בתסמונת ניכור הורי?

מלבד אמצעים משפטיים, שלעתים אין מנוס מהם, ניכור הורי הוא מצב רגיש הדורש התערבות טיפולית מקצועית ועדינה, שתסייע לילד לאזן את מערכת הקשרים עם שני ההורים, ומבלי לפגוע פגיעה הפוכה באמון ובביטחון שיש לו בהורה עמו הוא נותר בקשר. ההמלצה הגורפת היא לשלב, מוקדם ככל האפשר, בין טיפול רגשי לילד לבין הדרכה מקצועית להורים עצמם. שילוב כזה הניתן בזמן יכול לעצור את הידרדרות המצב ולמנוע מהילדים להגיע למצב של חסך הורי ועיוות בתפיסת המציאות.

מהם האמצעים המשפטיים המסייעים להתמודד עם ניכור הורי?

הורים רבים מבינים כי טובת הילד חשובה יותר מסערת הרגשות אליה נקלעו במהלך הגירושין וגרמה לתופעת הניכור. עם זאת, כאשר ההורים לא מצליחים לגשר על הפערים ולהגיע להסכמה על טיפול רגשי והדרכת הורים, מומלץ לפנות מידית לקבלת ייעוץ משפטי מעורך דין המתמחה בתיקי ניכור הורי ולבדוק אילו אמצעים משפטיים ניתן להפעיל במטרה לעצור את הידרדרות המצב. מומלץ ביותר לתעד מעשים של הסתה ופגיעה מכוונת מצידו של הורה מנכר כלפי ההורה המנוכר, אם יש כאלה. 

האם ניתן להגיש תביעה בגין ניכור הורי?

ההורה המנוכר יכול בהחלט לתבוע את ההורה המנכר, ואף רצוי שכך ובשלב מוקדם ככל שניתן. חשוב לדעת שהתובע הוא שצריך להוכיח שאכן קיים ניכור הורי ולבסס זאת על ראיות מוצקות. 

כיצד ניתן להוכיח ניכור הורי?

כדי להוכיח ניכור הורי צריך להציג ראיות אובייקטיביות, משום שבית המשפט אינו מסתמך אך ורק על תחושות אחד הצדדים. ההורה התובע, שעליו מוטל נטל ההוכחה, צריך לתעד את ניסיונותיו ליצור קשר עם הילדים, את התקשורת עם ההורה השני, ובמידת האפשר, את ניסיונות ההסתה של הילדים כנגדו. חשוב רק לדעת כי ראיות המושגות תוך פגיעה בפרטיות דיני המשפחה לא יהיו קבילות בבית המשפט. 

האם לבית המשפט עומדים כלים נוספים לבחינת טענות לניכור הורי?

כאשר בית המשפט משתכנע כי לפי הראיות שהוצגו בפניו, אכן יש ממש בטענות ההורה המנוכר, נהוג למנות אפוטרופוס לדין עבור הילדים. כלומר, עורך דין המייצג את הילדים בנפרד מהוריהם והדואג להשמעת קולם ולהגנה על האינטרסים שלהם, עמדה אשר בהחלט משפיעה ותורמת לגילוי האמת ולקבלת סיועו של בית המשפט. ככל ובית המשפט יתרשם כי אכן קיימת בעיה, הוא יזמין חוות דעת מטעמה עובדת סוציאלית, שתבחן האם אכן מדובר במקרה של ניכור הורי, ובהתאם תגיש המלצותיה בדמות "תסקיר". 

מהו יחסם של החוק ובתי המשפט לתביעות ניכור הורי בעקבות גירושין?

בתי המשפט למשפחה מגלים לאחרונה יחס מחמיר לתופעות ניכור הורי עקב גירושין. המערכת המשפטית פועלת לפי עקרון טובת הילד, ומאמינה כי מחובתם של שני ההורים להבטיח שלילדם יהיה קשר טוב ובריא עם שניהם. הורה המסית את ילדיו כנגד האחר נתפס כפוגעני והתנהגותו נחשבת להתעללות רגשית וחברתית. לפיכך, כאשר בית המשפט מקבל חוות דעת מקצועית לפיה ההורה המנכר מסית באופן מכוון את הילדים כנגד ההורה השני, הוא לא יהסס להשתמש בסנקציות המשפטיות העומדות לרשותו. 

מהן הסנקציות המשפטיות שניתן להפעיל במקרה של ניכור הורי?

הכלי הראשון העומד לרשות בית המשפט היא האשמת ההורה המנכר בבזיון בית המשפט והטלת קנסות כספיים על מנת לגרום לו להפסיק ממעשיו, ולעתים כדי לגרום לו לאפשר לילדיו טיפול רגשי ולהשתתף בהדרכה הורית. סנקציות נוספות כוללת צו איסור יציאה מהארץ, שלילת רישיון נהיגה, ביטול כרטיסי האשראי, ואף ביטול או הפחתה של דמי המזונות, פיצוי כספי של ההורה המנוכר ובמקרים חמורים במיוחד אף מאסר.  במקרים קיצוניים במיוחד, בית המשפט יכול גם לקבל החלטה על ביטול האחריות של ההורה המנכר והעברת האחריות המלאה על הקטינים  להורה השני, הכל תלוי בנסיבות הייחודיות המאפיינות את אותו מקרה, וכל מקרה לגופו.

האם ניכור הורי יהווה תמיד עילה לביטול/הפחתת מזונות?

כאמור, ניכור הורי יכול לשמש כעילה להפחתה ואף לביטול מזונות. עם זאת, בית המשפט אינו ממהר להשתמש באמצעי חמור זה, אלא במקרים שבהם נכשלו כל ניסיונות ההסדרה בין ההורים, ולשופט יש סיבה טובה להניח ששינוי בגובה המזונות יכול להיות אמצעי לחץ סביר שישנה את דעתו של ההורה המנכר. אך גם אז, טובת הילד היא השיקול המרכזי ונלקחת בחשבון שהפגיעה במזונות היא פגיעה ישירה בטובה זו.

מהם השיקולים בהחלטה על ביטול או הפחתת מזונות עקב ניכור הורי?

מטרתה של הפחתת המזונות היא להטיל סנקציה על ההורה המנכר ולנסות לעודד אותו לשתף פעולה עם בית המשפט ועם ההורה המנוכר, אך מבלי לפגוע באיכות החיים של הילדים. לכן, אם הפחתת המזונות תפגע באופן משמעותי באיכות החיים של הילדים, סביר להניח בית המשפט לא יעדיף אותה. 

האם קטין שמסרב להסדרי שהות זכאי למזונות?

במקרים קיצוניים, ניכור הורי מתבטא בסירוב של הילד המתנכר לקיים את הסדרי השהות ולפגוש את  ההורה האחר. סירוב כזה נקרא בשפה המשפטית "מרדנות". מרדנות של קטין אינה עילה מיידית לביטול תשלומי המזונות וההחלטה הינה תלוית גיל. ככלל, הקטין זכאי לדמי מזונות גם אם הוא נמנע מפגישות עם ההורה המשלם. במקרה של ניכור הורי בגיל מתבגר יותר,  תישקל אפשרות לביטול המזונות, אך מדובר בדרך כלל במוצא אחרון, וגם אז, דמי המזונות יבוטלו רק אם הילד לא תלוי בהם לקיום צרכיו הבסיסיים. 

האם ניתן לתבוע את העברת האחריות על הקטין להורה המנוכר בגין אי-מסוגלות הורית של ההורה המנכר?

בתביעת ניכור הורי ניתן לבקש מבית המשפט לבחון את המסוגלות ההורית של ההורה המנכר. אם בית המשפט מקבל חוות דעת שההורה המשמורן סובל מאי מסוגלות הורית, הוא עשוי להחליט להעביר את האחריות אל ההורה השני. הגדרת הורה כסובל מאי מסוגלות הורית תיעשה רק על ידי אנשי מקצוע שהוכשרו לכך ולא על סמך דעתו של ההורה המנוכר או עורכי דינו.  ראוי לציין כי בית המשפט יראה בהורה שאינו מסוגל לעמוד על כך שהקטין יקיים את הסדרי השהות כהורה שהוא אינו בעל מסוגלות הורית, לרבות בשל אי שליטתו בקטין, ומכאן כי תקצר הדרך להעברת אחריות להורה השני עקב אי מסוגלות הורית.

מהו נוהל נשיאת בית המשפט העליון לטיפול במקרה של ניכור הורי?

מדובר בנוהל זמני, שנקבע על ידי נשיאת בית המשפט העליון בשנת 2000 ושמחודש מאז אחת לשנה (המועד הקרוב לפקיעתו הוא 25.4.23). הנוהל קובע לוח זמנים מקוצר שלדיון המשפטי במקרים שבהם ילדים מוסתים על ידי אחד ההורים כלפי האחר. וזאת, במטרה לעצור מוקדם ככל האפשר את הידרדרות המצב ומתן טיפול מהר ככל שניתן.

כיצד לבחור עורך דין לניכור הורי?

תביעת ניכור הורי היא מורכבת ורגישה. מדובר בעתיד הילדים שלכם. לכן, חשוב לבחור בעורך דין מנוסה ומיומן בתחום כמו עורך דין איתיאל היקרי, אשר ידע לנווט את התביעה בעדינות הנדרשת, מבלי לחשוף את הילדים ללחצים וסבל מיותרים ונוספים לקיים ממילא. 

גם אם אתם הצד הנפגע, שילדיו מתנכרים לו, אתם רוצים שייצג אתכם עורך דין שיידע לאזן בין מידת הלוחמנות למידת הרגישות, ישים לו למטרה לאזן את מערכות היחסים הטעונות בין הילדים לבינכם וההורה האחר, וידאג שההליך המשפטי לא יפגע באף אחד מהצדדים. 

שאלות תשובות על ניכור הורי

ניכור הורי הוא מצב שבו אחד הילדים או כולם מתנכרים לאחד מהוריהם לאחר פרידה או גירושין וללא סיבה נראית לעין. על פי רוב, הילדים יתנכרו להורה שאינו המשמורן ושהם מתראים עמו הרבה פחות, אך לא בהכרח. במרבית המקרים, ההתנכרות היא תוצאה של הסתה מכוונת של ההורה השני (ההורה המנכר).
זהו נוהל זמני, המוארך אחת לשנה, שניתן על ידי נשיאת בית המשפט העליון, והמאפשר לבית המשפט למשפחה להורות על לוח זמנים מקוצר של הדיון בתיק של ניכור הורי. וזאת, במטרה לעצור את הפגיעה בילד ובהורה המנוכר ולמנוע את הידרדרות הניכור למצב בלתי הפיך.
מצבים של ניכור הורי יכולים להוביל לניתוק הקשר של הילד עם אחד מהוריו, לאובדן אמון בהורה המנכר (כשהילד מבין שהוא שדחף אותו להתנכר), לחרדות מקשרים קרובים ולעיוות בתפיסת המציאות שלו. זאת, בנוסף לפגיעה בהורה המנוכר, שמאבד את הקשר עם ילדיו.
הטיפול בניכור הורי דורש שילוב של טיפול רגשי בילד והדרכת הורים. במקרים שבהם ההורה המנכר אינו משתף פעולה, ניתן להפעיל עליו מנופי לחץ באמצעות סנקציות משפטיות שונות.
חשוב שההורה המנוכר יתעד את ניסיונותיו ליצור קשר עם הילדים, כמו גם את התקשורת שלו עם ההורה השני בנושא, ובמידת האפשר, את ניסיונות ההסתה של ההורה המנכר כנגדו.
פנו לייעוץ משפטי. עורך דין מומחה ומיומן יסייע קודם כל בנסיונות הידברות עם ההורה האחר ופתיחת האפשרות לטיפול רגשי והדרכת הורים. אם מאמצים אלה אינם צולחים, עורך הדין יתכנן אסטרטגיה משפטית מתאימה, שתפעיל לחץ על ההורה המנכר אך מבלי לפגוע ביחס הילדים כלפיו.

אנחנו כאן בשבילכם

לשיחת ייעוץ חינם
התקשרו כעת

הצהרת נגישות

מתן שירות לאנשים עם מוגבלויות הוא בחשיבות עליונה מבחינתנו ואנו עושים ככל שמתאפשר לנו בעניין הנגשת האתר שלנו.

רמת הנגישות באתר

האתר עומד בתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע"ג 2013 ברמת AA.

האתר מקיים את הוראות מסמך WCAG2.0 מאת ארגון W3C.

להלן הקווים אשר מנחים אותנו, והתאמות הנגישות שביצענו באתר

 • האתר מותאם לצפייה בדפדפנים הפופולריים גם באמצעות מחשב וגם באמצעות טלפון נייד.
 • הניווט באתר פשוט, ידידותי וברור.
  תכני האתר כתובים בצורה מסודרת ובאופן ברור ומפורט.
 • האתר מותאם למגוון גדלים של מסכים ורזולוציות.
 • הדפים באתר בעלי מבנה פשוט וידידותי לגולשים.
 • לתמונות באתר יש הסבר טקסטואלי חלופי (Alt Text).
 • האתר מאפשר שינוי גודל תצוגה על ידי שימוש במקש Ctrl וגלגלת העכבר.
 • אין באתר שימוש בטקסט מהבהב או באלמנטים לא ברורים.

צבעי האתר מנוגדים בצורה מצוינת וברורה.​

למרות מאמצינו להנגיש את האתר, עלולים להיות פרטים שלא הונגשו בצורה מושלמת או שטרם הונגשו.

אם נתקלתם בפרט כזה – אנא אל תהססו לפנות אלינו במייל: eetiel@eetiel-law.co.il

אנו נמשיך לפעול למען הנגשת האתר ככל יכולתנו.

הצהרת נגישות עסק
העסק מונגש לבעלי מוגבלויות באופן הבא:
 • חניה נגישה
 • העסק נותן שירות בבית הלקוח או במקום אחר מונגש לבחירת הלקוח
דילוג לתוכן