מזונות ילדים בגירושין

תוכן עניינים

מזונות ילדים בגירושין: שומרים על טובת הילדים

אתם הורים לילדים? בין אם אתם חיים ביחד והכל טוב, ובין אם התגרשתם, האחריות על הילדים, גידולם וחינוכם מוטלת על שניכם. וכך, גם לאחר הגירושין, ההחלטות העקרוניות בתחומים כמו חינוך, דת, ובריאות צריכות להתקבל על ידי שניכם באופן שווה.

החלוקה באחריות למזונות הילדים, לעומת זאת – כלומר, לצרכים החומריים של הילדים, כמו ביגוד, אוכל או קורת גג – היא לא תמיד שוויונית, והיא תלויה בהכנסות של שני ההורים, ובהוצאות השונות שיש לכל אחד מכם כתוצאה של סוג המשמורת שנקבעה. בחישוב קביעת דמי מזונות יבואו בחישוב רכיבים אלו מתוך כוונה להביא לאיזון כלכלי בין ההורים.

מה כוללים מזונות הילדים?

מזונות ילדים מכסים את ההוצאות על הילדים בשלושה תחומים:

 1. דמי מזונות – המכסים את ההוצאות השוטפות של גידול הילדים, כמו מזון, תשלום למוסדות חינוך, ביטוח רפואי, ציוד לבית הספר, ביגוד, ריהוט וכן הלאה.
 2. דמי מדור – שנועדו לכיסוי עלויות המגורים והוצאות אחזקתם, ומטרתם להבטיח שרמת החיים שהילדים היו מורגלים בה בתקופת הנישואין תישמר, כולל שמירה על סביבת המגורים הקודמת, גודל הדירה, וכדומה.
 3. הוצאות מיוחדות הינן הוצאות חורגות ושאינן מכוסות על ידי מוסדות המדינה מכוח הדין, כמו הוצאות על חינוך והשכלה, כמו גם על הוצאות רפואיות גדולות שלא ניתן היה לצפות מראש את גובהן ואת עצם הצורך בהן.

מדוע ההורה שאינו משמורן הוא שנדרש בדרך כלל לשלם את דמי המזונות והמדור?

דמיי מזונות ילדים ודמי מדור כשמם כן הם – סכום כסף המיועד לכלכלת הילדים ורווחתם. ההורה שנקבע כמשמורן מקדיש משאבים רבים יותר לטיפול בילדים. הם מבלים את רב זמנם אצלו, ההוצאות השוטפות שלו גבוהות יותר, והוא נותר עם פחות זמן לעבוד לפרנסת המשפחה ולצבירת הון. גם הצורך לשמור על סביבת המגורים דורשת הוצאות שקשה יותר לכסות כאשר במשק הבית מפרנס יחיד.

לכן, נהוג כי ההורה שאינו משמורן, שיש לו יותר זמן פנוי להתפרנס, וההוצאות שלו על הילדים נמוכות יותר, ישלם דמי מזונות ומדור להורה המשמורן. זו אינה טובה שהאחד עושה לשני, וסירוב לשלם אותם מהווה פגיעה ישירה בילדים וברווחתם החומרית.

הסכום שבתי המשפט נוהגים לפסוק כדמי מזונות נע בדרך כלל בין 1250 ל-1400 שקל עבור כל ילד, אלא אם ההורים הסכימו ביניהם על סכומים גבוהים יותר, או שהנסיבות הכלכליות של משפחה ספציפית הצדיקו קביעת סכום נמוך או גבוה יותר.

בכל הקשור לדמי מדור, ההורה המשמורן זכאי בדרך כלל לקבל מההורה האחר כ-30 אחוז מעלויות המדור כשמדובר בילד אחד, 40 אחוז מהעלויות כשלהורים שני ילדים, ו-50 אחוז מעלויות המדור כשמדובר בשלושה ילדים ויותר.

חשוב לדעת! בקביעת גובה דמי מזונות והמדור שישלם הורה אחד לאחר נשקלות גם יכולות ההשתכרות של שני ההורים – זה שנדרש לשלם אותם וזה שמקבל אותם – וכן הסדרי הראייה בפועל – כלומר, משך הזמן שהילד שוהה אצל כל אחד מההורים בפועל. כמו כן נשקלים גם שינויים בתא המשפחתי החדש של מי מהצדדים, הקמת משפחה חדשה על ידי מהם, ועוד. שיקולים אלה הופכים למרכזיים יותר ויותר בבתי המשפט לענייני משפחה מאז 2017.

מה הקשר בין גיל הילדים לבין חובת תשלום דמי מזונות ומדור?

לפי הדין העברי קיימות שלוש קבוצות גיל המשפיעות על תשלום המזונות:

 1. מגיל לידה ועד גיל 6 – אלו גילאים שבהם חלה על האב חובת מזונות מוחלטת, ללא קשר ליכולתו הכלכלית.
 2. מגיל 6 ועד גיל 15 – האב מחויב בתשלום הצרכים ההכרחיים של הילדים. עלות הצרכים שאינם הכרחיים מתחלקת בין ההורים, במידה והאם היא בעלת כושר פרנסה סביר.
 3. מגיל 15 והלאה – האב והאם מתחלקים בהוצאות לפי היחס בין הכנסותיהם.

מהם מזונות הכרחיים המוטלים על ההורה שאינו משמורן?

יש להבחין בין קביעת מזונות הכרחיים (מתחת לגיל 6), שבהם בתי המשפט פוסקים לפי הדין העברי, על פיו האב הוא שמחויב באופן אבסולוטי בכל גובה המזונות, לבין מזונות רכיב מזונות מדין צדקה (מעל גיל 6), שאז מאזנים בין יכולתם של ההורים להשתכר מכל מקור בקביעת גובה המזונות שישלם ההורה שאינו משמורן.

מהו גובה דמי המזונות המקובל?

לא ניתן לחזות מראש את דמי המזונות, וגובהם נקבע על פי הנסיבות הייחודיות של כל מקרה ומקרה. עם זאת, בתי המשפט נוהגים לפסוק בין 1250 ל-1400 שקל עבור כל ילד בתור סכום המינימום. ההורים יכולים כמובן להסכים ביניהם על סכום גבוה יותר, ובנסיבות מסוימות בית המשפט יכול גם לאשר סכום נמוך יותר. למשל, כאשר יש יותר מילד אחד, בית המשפט נוהג להפחית את סכום המינימום, כיוון שיש הוצאות שפוחתות כאשר מספר אנשים חיים באותה דירה.

כיצד מחושב חלקו של ההורה שאינו משמורן בדמי המדור?

חלקו של ההורה שאינו משמורן בדמי המדור נקבע לפי מספר הילדים המשותפים. כאשר יש ילד אחד, ההורה יידרש להשתתף ב-30 אחוז מעלויות המגורים (דמי השכירות), כאשר יש שני ילדים הסכום יעלה ל-40 אחוז, וב-3 ילדים ומעלה דמי המדור יגיעו ל-50 אחוז.

מהם ההבדלים בין בית המשפט לענייני משפחה לבית הדין הרבני בקביעת תשלום מזונות?

בתי הדין הרבניים נוהגים להיצמד לדין העברי שפורט למעלה. בתי המשפט לענייני משפחה נוהגים לפסוק סכום קבוע שמשולם ממתן פסק הדין ועד גיל 18, בלא קשר לגיל הילדים באותה עת. לאחר גיל 18 ועד תום שירות החובה (שירות צבאי או שירות לאומי), סכום המזונות יורד לשליש מהסכום שנקבע בהסכם הגירושין.

האם ישנן נסיבות המצדיקות בקשה לשינוי גובה דמי המזונות והמדור?

גובה דמי המזונות ודמי המדור תלויים במספר גורמים: גיל הילדים, זמני השהות של הילדים אצל כל אחד מההורים ויכולת ההשתכרות של שני ההורים, גם המשלם וגם המקבל. לאור זאת, ייתכן מאוד ששינויים משמעותיים אצל אחד ההורים, כמו הקמת משפחה חדשה, הרחבה משמעותית של זמני השהות, ירידה או עלייה משמעותית בכושר ההשתכרות של אחד מהם, ואף גיל הילדים, יהוו הצדקה לפתיחת ההסכם ושינוי גובה דמי המזונות והמדור.

באילו מקרים תיתכן הפחתת מזונות לאחר גיל 15?

כאשר הילדים גדלים, נטל הטיפול בהם פוחת וההורה המשמורן פנוי יותר לעבודה. לכן, במקרים מסוימים, ניתן להפחית את גובה דמי המזונות עבור ילדים מעל גיל 15, וזאת בתנאי שיש לכך סיבה מוצדקת.
אם, לדוגמה, ההורה המשלם נקלע למשבר כלכלי ומתקשה לפרנס את ילדיו, וילדיו הם מעל לגיל 15, בית המשפט עשוי להתחשב במצוקתו ולהפחית את דמי המזונות. ישנם גם מקרים שבהם הורה יופטר כליל מתשלום מזונות, אם הילד חצוף או ממאן לפגוש את ההורה וכיוצא באלה.

האם משמורת משותפת היא עילה להפחתה או ביטול בדמי מזונות ומדור?

כאשר ההורים בוחרים לטפל בילדיהם באופן שוויוני, ומחליטים על משמורת משותפת, פירוש הדבר ששניהם נדרשים לשאת במשותף בנטל המזונות. מכאן, שאם אין פער משמעותי בהכנסות ההורים, ונקבעת להם משמורת משותפת על הילדים, בהחלט יתכן שדמי המזונות והמדור יבוטלו לחלוטין.

כיצד נקבעת חלוקת ההוצאות המיוחדות?

אם הילדה צריכה משקפיים, הילד נזקק לטיפול פסיכולוגי או, חלילה, תרופה יקרה ושניהם הולכים לקייטנת קיץ, הרי שאילו הן הוצאות מיוחדות, שלא ניתן לחשב מראש, והן נקבעות לפי העלות שלהן בפועל. על פי רוב נהוג לחלק אותן באופן שווה בין ההורים, ללא קשר לגובה ההכנסות שלהם ולגובה דמי המזונות שנפסקו להם.

האם חובת תשלום המזונות חלה גם על ילדים המקבלים קצבת נכות?

אכן! ילד אשר סובל מנכות שהוכרה על ידי הביטוח הלאומי, זכאי לקצבה שמסייעת לממן את ההוצאות המיוחדות שנדרשות לצורך הטיפול בו. קצבת הנכות נועדה לממן הוצאות אלה בלבד, והיא אינה תחליף לתשלום המזונות, ואינה פוטרת את ההורה המשלם מחובת דמי המזונות. ואולם, היו מקרים שבהם בית המשפט השתכנע שקצבת הנכות לא נדרשה לטובת הוצאות מיוחדות, ושלמעשה היא שימשה עבור ההוצאות השוטפות של הילד. ואז, בית המשפט מצא לנכון לבטל את דמי המזונות.

הוצאות מיוחדות והוצאות חינוך מתחלקות על פי רוב בין ההורים שווה בשווה

כאשר מחשבים את צרכיו הכלכליים של הילד, ישנו סעיף שלישי של הוצאות מיוחדות והוצאות חינוך. אלו הוצאות שלא ניתן להעריך את גובהן מראש, והן נקבעות לפי העלות שלהן בפועל. מדובר בהוצאות כמו טיפול פסיכולוגי, משקפיים או תרופות מיוחדות, טיפולי חירום וכדומה. בסעיף זה נכללות גם הוצאות עבור קייטנות, חוגים, מעון יום או צהרונית וכדומה.

הנוהג הוא שאת ההוצאות האלה ההורים חולקים ביניהם באופן שווה, ללא קשר לגובה ההכנסה של כל אחד מהם, ונהוג לכנותן במונח "מחציות".

ניתן להפחית ו/או להגדיל דמי מזונות ילדים / דמי מדור

גם כאשר הסכם גירושין נחתם והופעל במשך מספר שנים, ייתכנו נסיבות שיצדיקו את הפחתת או הגדלת גובה דמי המזונות. בתי המשפט נוהגים להסכים לכך במשורה. למשל, במקרים שבהם האב איבד את יכולת ההשתכרות שלו בעקבות תאונת עבודה, או שיכולת ההשתכרות של האם גדלה בצורה משמעותית, או שהיא עברה להתגורר בדירתו של בן זוגה החדש, והוצאות המדור שלה פוחתות, וכדומה. במקרים כאלה ניתן לפנות לבית המשפט ולבקש לפתוח את הסכם הגירושין על מנת לשנות את גובה דמי המזונות ודמי המדור.

בשנת 2017 נוספה עילה נוספת. עד אז, הנוהג היה שהאב אחראי לתשלום דמי המזונות והמדור – בלי קשר לשאלת המשמורת, הסדרי הראייה בפועל, וגובה ההכנסות שלו ושל האם. בשנת 2017 קבע בית המשפט העליון כי במקרים של ילדים מעל גיל 6, שגרים אצל כל אחד מההורים מחצית מהזמן (כלומר, המשמורת עליהם בפועל היא משותפת), גובה דמי המזונות ייקבע ביחס ובהתאמה לגובה ההכנסות של ההורים.

אמנם, לא מדובר בחוק, אלא בהלכה שנפסקה על ידי בית המשפט העליון, אך היא פרצה את הדרך וקבעה הלכה שהיא בבחינת הנחיה לבתי במשפט בארץ כי יש לפרש את הזיקה בין המשמורת לבין גובה דמי המזונות בצורה שונה ממה שהיה נהוג עד אז. במלים אחרות, ככל שהמשמורת על הילדים היא משותפת, והכנסות ההורים דומות או קרובות, כך עולה הסיכוי שבית המשפט יאשר הסכמי גירושין שבהם דמי המזונות מופחתים, או שהאב לא ישלם דמי מזונות כלל. במקרים אחדים גם התקבלו הסכמים שבהם האם היא זו שנדרשה לשלם דמי מזונות לאב, משום שהילדים מתגוררים אצלו מרבית הזמן.

כל זאת אמור גם בהסכמי גירושין שנחתמו לפני הפסיקה המהפכנית הזאת, כאשר זמני שהייה שווים והכנסות דומות יכולות להוות עילה מוצדקת להגשת בקשה להפחתה או הגדלה של דמי המזונות.

זיכרו - המטרה היא תמיד טובת הילד

בסופו של יום, מטרת דמי המזונות והמדור היא לדאוג לטובת הילד, שלומו ורווחתו לאחר שהוריו בחרו להתגרש. לוודא שהורה שהוא משמורן ואמון על הדאגה היומיומית לילד, לא ימצא עצמו חסר יכולת לכלכל אותו. מצד שני, חשוב שההורה שאינו משמורן יוכל לכלכל את עצמו.

ייעוץ משפטי, אצל עורך דין הבקי בדיני משפחה בכלל, ודיני גירושין בפרט, יאפשר לכם לקבל את ההחלטה המושכלת הן בנושא המשמורת והן בנושא המזונות ודמי המדור, באופן שיתחשב בו בזמן ביכולותיכם הכלכליות ובטובתו של הילד.

משרד עורכי דין איתיאל היקרי מתמחה בייעוץ, ליווי וניהול הליכי גירושין, הליכי פירוק שיתוף וניסוח הסכמי גירושין.

רוצים להבין את הקשר בין תשלום המזונות וסוג המשמורת? מעוניינים לבדוק את האפשרות להפחית או להעלות את גובה דמי המזונות? פנו עוד היום לעורך דין איתיאל היקרי וקבלו ייעוץ משפטי מקצועי המבוסס על ידע נרכש של עשרות שנים וטיפול במאות תיקי גירושין.

אנחנו כאן בשבילכם

לשיחת ייעוץ חינם
התקשרו כעת

הצהרת נגישות

מתן שירות לאנשים עם מוגבלויות הוא בחשיבות עליונה מבחינתנו ואנו עושים ככל שמתאפשר לנו בעניין הנגשת האתר שלנו.

רמת הנגישות באתר

האתר עומד בתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע"ג 2013 ברמת AA.

האתר מקיים את הוראות מסמך WCAG2.0 מאת ארגון W3C.

להלן הקווים אשר מנחים אותנו, והתאמות הנגישות שביצענו באתר

 • האתר מותאם לצפייה בדפדפנים הפופולריים גם באמצעות מחשב וגם באמצעות טלפון נייד.
 • הניווט באתר פשוט, ידידותי וברור.
  תכני האתר כתובים בצורה מסודרת ובאופן ברור ומפורט.
 • האתר מותאם למגוון גדלים של מסכים ורזולוציות.
 • הדפים באתר בעלי מבנה פשוט וידידותי לגולשים.
 • לתמונות באתר יש הסבר טקסטואלי חלופי (Alt Text).
 • האתר מאפשר שינוי גודל תצוגה על ידי שימוש במקש Ctrl וגלגלת העכבר.
 • אין באתר שימוש בטקסט מהבהב או באלמנטים לא ברורים.

צבעי האתר מנוגדים בצורה מצוינת וברורה.​

למרות מאמצינו להנגיש את האתר, עלולים להיות פרטים שלא הונגשו בצורה מושלמת או שטרם הונגשו.

אם נתקלתם בפרט כזה – אנא אל תהססו לפנות אלינו במייל: eetiel@eetiel-law.co.il

אנו נמשיך לפעול למען הנגשת האתר ככל יכולתנו.

הצהרת נגישות עסק
העסק מונגש לבעלי מוגבלויות באופן הבא:
 • חניה נגישה
 • העסק נותן שירות בבית הלקוח או במקום אחר מונגש לבחירת הלקוח
דילוג לתוכן