הסכם ממון

תוכן עניינים
מהו הסכם ממון ומהם יתרונותיו? האם ניתן להתייחס למשמורת ולמזונות ילדים בהסכם ממון? האם הסכם ממון נשאר בתוקף גם בעת פטירה? מדוע מומלץ לערוך גם צוואה?
מדריך מאת: עו"ד איתיאל היקרי

בדרך כלל, אנו שומעים על הסכמי ממון בנוגע לאנשים מפורסמים ועשירים במיוחד. כשמדובר בעושר משמעותי, עריכת הסכם ממון לפני הנישואין נחשבת בעיני רוב הציבור כצעד מובן, רצוי ואף מקובל. עם זאת, בשאר המקרים, עריכת הסכם ממון נתפסה עד לאחרונה כצעד בלתי שגרתי, בבחינת פגיעה של ממש בנישואין: "נטע זר", שאינו מקובל בין בני זוג אוהבים.

יחד עם זאת, ככל ששיעור הגירושין עולה, יותר זוגות מעדיפים להסדיר מראש את נושא חלוקת הרכוש, לפני הנישואין או במהלך הנישואין, ולעתים אף להסדיר את עניין המשמורת על הילדים, חינוכם וגובה דמי המזונות שיהיו דרושים לכלכלת הילדים.

מהו הסכם ממון?

הסכם ממון הינו הסכם המסדיר את יחסי הממון והרכוש בין בני זוג העומדים להינשא. ניתן לערוך הסכם ממון ולחתום עליו גם לאחר הנישואין. במסגרת ההסכם, בני הזוג קובעים ביניהם כיצד יחולק הרכוש האישי שכל אחד מבני הזוג הביא עמו לנישואין והרכוש המשותף שבני הזוג עתידים לצבור במהלך הנישואין. בנוסף, מתייחס הסכם הממון לרכוש שכל אחד עשוי לצבור באופן אישי במהלך הנישואין, כגון: ירושה, מתנות, פיצויים בגין פגיעות גוף ועוד.

ההסכם עשוי לכלול גם סוגיות חשובות נוספות, כגון: המשמורת על הילדים, הסדרי ראייה ודמי מזונות, תוך התייחסות לאפשרויות השונות, שלא ניתן לצפות מראש. למשל: גיל הילדים בעת הגירושין. ניתן אף להכריע מראש בסוגיות כגון: מימון השכלה גבוהה לילדים, נסיעות לחו"ל ועוד. לבסוף, ניתן להשתמש בהסכם כדי לחשוב יחד ולהסכים מראש, בנוגע לסוגיות כדוגמת חינוך הילדים, גם במהלך הנישואין, ולא רק אם וכאשר הנישואין יגיעו לסיומם.

מהם היתרונות הנלווים לעריכת הסכם ממון?

יחד עם זאת, תחום דיני המשפחה מציע גם כלים משפטיים רבים, המאפשרים לבני המשפחה להיערך לרגעי משבר שנים רבות לפני שהם קורים. הבולטים ביותר בכלים אלה הם צוואה, הסכמי ממון, הסכמי ידועים בציבור, ויפוי כח מתמשך.

מדוע כדאי לערוך צוואה ומהי חשיבות הניסוח המדויק שלה?

היתרון הבולט ביותר הנלווה לעריכת הסכם ממון הוא הוודאות שההסכם נותן לבני הזוג, לגבי השאלה מה יקרה אם יחליטו להתגרש. בעולם שבו גירושין מהווים אפשרות סבירה בהחלט, ההסכם מסייע לבני הזוג להבטיח מראש שגם אם יחסיהם יעלו על שרטון, הם יוכלו להתגרש בצורה הטובה ביותר, שתמנע סכסוכים משפטיים מיותרים בנושא פירוק שיתוף, כיצד לחלק את הרכוש המשותף, ואף בענייני המשמורת ודמי המזונות.

יתרון בולט נוסף של הסכם ממון הוא העובדה שההסכם נערך לפני הנישואין או במהלכם, כאשר בני הזוג נמצאים ביחסים טובים. כך, ההחלטות שבני הזוג מקבלים נעשות במשותף, ומבוססות על שיקולים רציונאליים, ולא על רגשות של שנאה, נקמנות או כעס שמאפיינים גירושין.

מיותר לומר שגירושין הנעשים בצורה רגועה ומסודרת, מסייעים לבני הזוג ולילדיהם להתגבר על תקופה קשה, ולהסתגל למצב החדש בצורה טובה יותר.

מהן הסיבות הכלכליות המצדיקות עריכת הסכם ממון?

מעבר למניעת סכסוכים משפטיים ארוכים ויקרים בין בני זוג, במקרה של גירושין, ופגיעה נוספת בבני הזוג ובילדיהם, יש מספר סיבות כלכליות המצדיקות עריכת הסכם ממון. כך, למשל: כשיש פער מהותי במצב הכלכלי של בני הזוג, הסכם הממון מאפשר לבן הזוג המבוסס יותר לוודא שהכסף והרכוש שלו אינם הסיבה המניעה את בן הזוג השני לנישואין.

במקרה שמדובר בבני זוג הנישאים בשנית ומתחילים פרק ב' של חייהם עם משפחה חדשה, הסכם ממון יכול להבטיח שלא ייווצרו מאבקים משפטיים בין הילדים מהנישואין הקודמים, לבין בן הזוג או בת הזוג החדשים, וילדים משותפים שעשויים להיוולד להם. ההסכם יוודא שהצרכים והאינטרסים הכלכליים של כל הצדדים יישמרו בדרך הטובה ביותר.

בנוסף, במקרים שבהם בני זוג גם שותפים עסקיים בעסק משפחתי, הסכם ממון עשוי להבטיח שהעסק לא ייפגע כתוצאה מהגירושין ולהסדיר את ניהול העסק גם לאחר הגירושין.

לבסוף, כשאחד מבני הזוג מגיע לנישואין עם חובות שצבר לפני הגירושין, הסכם הממון עשוי להבטיח שחובות אלה יישארו באחריותו, והוא ההיפך, במקרה בו בן זוג הגיע עם רכוש משמעותי ביחס לבן זוגו.

כיצד נקבעת חלוקת הרכוש בהסכם ממון?

חלוקת הרכוש והנכסים, וסוגיות אחרות, כגון משמורת ודמי מזונות, נקבעות על פי שיקול הדעת של בני הזוג, הקובעים האם הרכוש יחולק, תוך שמירה על עיקרון איזון המשאבים או בצורה אחרת.

בידי בני הזוג, נתון שיקול הדעת לגבי השאלה כיצד יובטח העתיד הכלכלי של ילדיהם, במקרה גירושין; וחשוב לא פחות: הרווחה הכלכלית של כל אחד מבני הזוג.

ניתן להחליט מראש אילו נכסים קיימים ועתידיים ייחשבו כרכוש משותף, ואילו נכסים ייחשבו כרכוש אישי, שלא יחולק בעת גירושין. למשל: זכויות סוציאליות ופנסיה שצבר כל אחד, ירושות ומתנות, רכוש עסקי וכו'.

יחד עם זאת, מאחר שהשיקול העיקרי המנחה את בית המשפט לענייני משפחה בעת גירושין הוא טובת הילדים, יש לנסח את ההסכם כך שטובת הילדים תובטח. אחרת, בית המשפט עלול שלא לאשר את ההסכם או להתערב בו בהתאמה.

מדוע כדאי לערוך צוואה בנוסף לעריכת הסכם ממון?

הסכם ממון אינו חל על רכושו של אדם שהלך לעולמו. לכן, מומלץ לערוך צוואה, שתבטיח את רצונו של הנפטר, כפי שהובע בהסכם הממון. הצוואה תסדיר את חלוקת הרכוש של הנכסים האישיים, שהוגדרו בהסכם הממון כרכוש שיישאר בבעלותו של מי מבני הזוג, ותבטיח שלא יחול עליהם חוק הירושה.

מדוע חשוב לערוך את הסכם הממון בליווי עורך דין הבקיא בדיני משפחה?

כל הסכם ממון חייב לקבל את אישורו של בית המשפט לענייני משפחה, או של בית הדין הרבני או של נוטריון שהוסמך לכך. יש להגיש את ההסכם בכתב. הגורמים האמורים (בית משפט, בית דין או נוטריון) מאשרים את תוקף הסכם הממון, תוך בדיקה שבני הזוג ערכו את ההסכם מתוך הסכמה חופשית, וכי הם מבינים את משמעויותיו והשלכותיו העתידיות של ההסכם. הצדדים גם מוודאים שההסכם אינו פוגע בטובתם של ילדים, קיימים או עתידיים.

אמנם ניתן למצוא באינטרנט טפסי הסכמי ממון סטנדרטיים, להורדה ולשימוש עצמי, אך הסכם ממון יש "לתפור" לכל זוג באופן אינדיבידואלי, בהתאם למצבם הספציפי. פעמים רבות, בני זוג אינם יודעים לצפות מראש את סלעי המחלוקת שעלולים לצוץ ביניהם. לעתים, הם חוששים ללבן מראש סוגיות רגישות. הדברים אמורים במיוחד בנוגע להסכמי ממון, שבית המשפט עשוי לפסול בעתיד, בעת הגירושין, אם יתגלה שהם פוגעים בטובת הילדים, בצורה שלא ניתן היה לצפות מראש.

עורך דין לענייני משפחה הבקיא בתחומו יידע לצפות פני עתיד, לנתח את המצב הרכושי של בני הזוג, להציף בפניהם סוגיות מהן התעלמו או שלא ידעו להעלות במסגרת הסכמותיהם, ולסייע להם לנסח הסכם שמשקף את רצונם וכוונתם, ולהביאו בפני בית המשפט למתן תוקף. וחשוב לא פחות מכך: הסכם שימלא את ייעודו בעת הגירושין, אם וכאשר יהיה בכך צורך.
 
לסיכום: הסכם ממון מאפשר לבני הזוג לדבר ביניהם בצורה גלויה, בנוגע לעניינים בעלי חשיבות להמשך חייהם המשותפים, ולסייע להם לתכנן אותם יחד. שנית, ההסכם מאפשר לדון בכל אלה, בשעה שבין בני הזוג שוררים אהבה ואמון, המאפשרים קבלת החלטות רציונלית. לבסוף, הסכם ממון חוסך את המאבקים המשפטיים היקרים והארוכים, ההופכים את תקופת הגירושין – הרגישים בכל מקרה – לתקופה קשה אף יותר.

משרדו של עו"ד איתיאל היקרי עוסק 
בדיני משפחה ובעריכת הסכמי ממון. צוות המשרד בעל ניסיון רב בעריכת הסכמי ממון, ה"תפורים" באופן מדויק על פי נתוניו וצרכיו של כל זוג .

אנחנו כאן בשבילכם

לשיחת ייעוץ חינם
התקשרו כעת

הצהרת נגישות

מתן שירות לאנשים עם מוגבלויות הוא בחשיבות עליונה מבחינתנו ואנו עושים ככל שמתאפשר לנו בעניין הנגשת האתר שלנו.

רמת הנגישות באתר

האתר עומד בתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע"ג 2013 ברמת AA.

האתר מקיים את הוראות מסמך WCAG2.0 מאת ארגון W3C.

להלן הקווים אשר מנחים אותנו, והתאמות הנגישות שביצענו באתר

 • האתר מותאם לצפייה בדפדפנים הפופולריים גם באמצעות מחשב וגם באמצעות טלפון נייד.
 • הניווט באתר פשוט, ידידותי וברור.
  תכני האתר כתובים בצורה מסודרת ובאופן ברור ומפורט.
 • האתר מותאם למגוון גדלים של מסכים ורזולוציות.
 • הדפים באתר בעלי מבנה פשוט וידידותי לגולשים.
 • לתמונות באתר יש הסבר טקסטואלי חלופי (Alt Text).
 • האתר מאפשר שינוי גודל תצוגה על ידי שימוש במקש Ctrl וגלגלת העכבר.
 • אין באתר שימוש בטקסט מהבהב או באלמנטים לא ברורים.

צבעי האתר מנוגדים בצורה מצוינת וברורה.​

למרות מאמצינו להנגיש את האתר, עלולים להיות פרטים שלא הונגשו בצורה מושלמת או שטרם הונגשו.

אם נתקלתם בפרט כזה – אנא אל תהססו לפנות אלינו במייל: eetiel@eetiel-law.co.il

אנו נמשיך לפעול למען הנגשת האתר ככל יכולתנו.

הצהרת נגישות עסק
העסק מונגש לבעלי מוגבלויות באופן הבא:
 • חניה נגישה
 • העסק נותן שירות בבית הלקוח או במקום אחר מונגש לבחירת הלקוח
דילוג לתוכן